WERKSTATT FŰR IKONENMALEREI - J. VEGKOS, M. KILLET Griechisch - Englisch - Deutsch

 


Ikonen

KirchenwandmalereienIkonen Szenen aus dem Leben Heilgere04


e06


e07


e10


e11


e15


e17


e21


e28


e29


e39


e42


e62


e63


e81